НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

Книги »  История украинской психиатрии »

ПРО ІСТОРІЮ НАРКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ПОЛТАВЩИНИ

І. А. Мацицький, В. І. Литвиненко

Полтава

* Публікується за виданням:
Мацицький І. А., Литвиненко В. І. Про історію наркологічної служби Полтавщини // История украинской психиатрии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1994. — Т. 1. — С. 105–106.

Протиалкогольна боротьба на Полтавщині має давні традиції, проте перший лікувальний підрозділ був створений в 1932 році. Це було спеціалізоване наркологічне відділення — наркотрудсанаторій при Полтавській психіатричній лікарні (головний лікар Ф. Л. Пащенко). Це перше і тоді єдине відділення такого типу на Україні. В ньому здійснювались на той час передові методи лікування, психотерапії та соціально-реадаптаційні заходи.

Після війни хворих на алкоголізм лікували в психіатричних відділеннях. Лише в 1959 році при Полтавській психіатричній лікарні (головний лікар О. І. Кропивкін) було відкрито наркологічне відділення на 25 ліжок. Завідуючим відділенням був призначений Олендарь Олександр Михайлович, з іменем якого пов’язане подальше становлення та розвиток наркологічної служби області. В 1967 році це відділення розширюється до 50 ліжок і фактично стає організаційно-методичним центром наркологічної допомоги населенню області. В 1960 році при Полтавському та Кременчуцькому психоневрологічних диспансерах були відкриті наркологічні кабінети. Але наркологічна служба остаточно була сформована в 1978 році, коли наказом облздороввідділу (завідуючий ОЗВ А. С. Кас’яненко) від 24.11.77 року «Про організацію наркологічного диспансера» був створений обласний наркологічний диспансер, що мав 50 стаціонарних ліжок. Головним лікарем диспансеру був призначений О. М. Олендарь, який займав цю посаду до 1990 року. Далі був створений Кременчуцький міський наркологічний диспансер (1984) із стаціонаром на 185 ліжок. Згідно наказу облздороввідділу від 16.10.85 року організовані Лубенський (1985), Гадячський (1985) та Чутівський (1986) міжрайонні наркологічні диспансери. Були створені наркопромвідділення у Світлогорську (1977) та Чорнухах (1985).

В м. Полтава з 1989 року працює госпрозрахункова психотерапевтична амбулаторія анонімного лікування хворих на алкоголізм. В 1989 році при обласному наркологічному диспансері організована медико-психологічна служба «Телефон довіри», досвід роботи якої висвітлювався в численних публікаціях, а також був повідомлений на 8 з’їзді невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР. В 1986 році в Полтаві проведена обласна науково-практична конференція «Актуальні питання наркології» і видані тези доповідей, де активну участь взяли вчені Харківського науково-дослідного інституту неврології та психіатрії ім. В. П. Протопопова (З. М. Болотова, Н. І. Протасевич, І. К. Сосін, Г. В. Столяров та інші).

Зараз наркологічна служба області представлена 5 наркологічними диспансерами, має 595 ліжок. В кожній райлікарні є нарколог. Всього в області працює 61 лікар-нарколог, 20 відсотків яких мають вищу та першу кваліфікаційні категорії. Сучасний стан наркологічної служби області віддзеркалює стан справ у суспільстві та розвиток української наркології.© «Новости украинской психиатрии», 2002
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211