НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Более 1000 полнотекстовых научных публикаций
Клиническая психиатрияНаркологияПсихофармакотерапияПсихотерапияСексологияСудебная психиатрияДетская психиатрияМедицинская психология

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ШИЗОФРЕНІЇ З БЕЗПЕРЕРВНИМ ПЕРЕБІГОМ І СУЇЦИДАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

П. Т. Петрюк

* Публікується за виданням:
Петрюк П. Т. Спосіб лікування шизофренії з безперервним перебігом і суїцидальною поведінкою // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1 (додаток). — С. 220.

* Тези доповіді на III Національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 2007 р.).

Проблема шизофренії є надзвичай актуальною, що пов’язано з хронічним перебігом захворювання і чітко вираженою тенденцією до поглиблення розладів психіки та інвалідизації хворих (І. І. Кутько, В. М. Фролов, Г. С. Рачкаускас, 2006). Характерно, що суїцидальний ризик у цих хворих в 32 рази вищий, ніж в загальній популяції населення (В. С. Єфремов, 2004).

У зв’язку з цим нами розроблений спосіб лікування шизофренії з безперервним перебігом і суїцидальною поведінкою (Деклараційний патент 9672, П. Т. Петрюк, 2005). Сутність даного способу полягає в тому, що додатково протягом тижня пероральну добову дозу рисполепту підвищують від середньої до високої (щоденно по 1,0–2,0 мг до 7–10 мг/доб) і через 2 години після ранкового перорального прийому рисполепту проводять лікування методом електросну за очно-завушним варіантом з постійним збільшенням сили струму від 15 до 20 мА, частоти імпульсів від 5 до 120 Гц, їх тривалості від 0,2 до 0,5 мс, тривалості процедури від 20 до 90 хвилин при курсі лікування 15 щоденних процедур.

Швидке нарощування концентрації рисполепту безпосередньо в заінтересованих структурах головного мозку шляхом додаткового перорального підвищення добової дози рисполепту від середньої до високої та подальше проведення лікування методом електросну збігається з максимальною концентрацією рисполепту в плазмі крові внаслідок основного і додаткового перорального прийомів препарату, отже, з найбільш вираженою його дією.

Під впливом імпульсного струму створюються умови для підвищення ефекту дії препарату: виникають електрохімічні процеси в біологічних клітинах, що збільшує проникність клітинних мембран, умови для потенціювання та пролонгування дії препарату. Це сприяє швидкому надходженню рисполепту в головний мозок і спинномозкову рідину, вибірковому накопиченню його в заінтересованих структурах головного мозку, які належать до патогенетичних ланок шизофренії. Під час електросну сповільнюються коркові ритми, в той час як підкоркові ритми після фази сповільнення виявляють тенденцію до наростання, особливо в лімбічних структурах, що покращує компенсаторні і адаптивні механізми центральної та вегетативної нервової системи і, відповідно, зменшує резистентність до психофармакотерапії.

Спосіб використаний нами у 32 різностатевих праворуких хворих у віці від 20 до 60 років з депресивно-параноїдним синдромом параноїдної шизофренії та суїцидальною поведінкою, з безперервним перебігом, котрі виявляли ознаки терапевтичної резистентності. Позитивний результат отримано у 18 хворих, невизначений — у 14 хворих, що підтверджується вірогідними клініко-психопатологічними, патопсихологічними та електрофізіологічними даними.

Таким чином, розроблений нами спосіб лікування сприяє підвищенню терапевтичної ефективності, редукції суїцидальної поведінки, скороченню термінів лікування та покращанню медико-соціальної реабілітації у згаданого контингенту хворих.© «Новости украинской психиатрии», 2008
Редакция сайта: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211