НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ПСИХІАТРІЇ Русская версия     English page

Понад 1000 повнотекстових наукових публікацій
 

Публікації
Співробітництво

   
Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
Висновки фахівця з судової психіатрії у кримінальних та цивільних справах
Телефони: +380 (44) 223–40–56; +380 (50) 163–56–54
Каніщев Андрій Вячеславович, незалежний судовий психіатр (Київ, Україна)

КАНІЩЕВ Андрій Вячеславович

Лікар — судово-психіатричний експерт вищої категорії
судовий експерт вищого кваліфікаційного класу
кандидат медичних наук
Експертний стаж — 18 років


  Консультації з питань судово-психіатричної експертизи
 • Підготовка матеріалів до експертизи.
 • Формулювання питань для експертизи.
 • Оцінка можливих результатів експертизи.
 • Інформація з питань організації судово-психіатричної експертизи.
 • Допомога у складанні клопотань, заяв, апеляційних та касаційних скарг.

  Висновок фахівця.
  Незалежне рецензування висновку судово-психіатричної експертизи


 1. Обґрунтування призначення судово-психіатричної експертизи.
  Якщо слідчий, слідчий суддя або суд відмовляють у призначенні судово-психіатричної експертизи, може бути наданий висновок фахівця про необхідність проведення експертизи. Такий висновок зазвичай ґрунтується на аналізі медичної документації, показань свідків та інших документів. У висновку фахівця вказуються: рекомендації щодо виду судово-психіатричної експертизи (амбулаторна, стаціонарна, комісійна, комплексна); щодо вибору певної експертної установи; перелік питань для експертизи; обсяг та напрямки пошуку необхідних додаткових матеріалів.

 2. Виявлення недоліків проведеної раніше судово-психіатричної експертизи («експертиза експертизи»).
  Висновок судово-психіатричної експертизи може мати певні недоліки, які впливають на його доказове значення. Але для їх виявлення потрібні спеціальні знання в галузі судової психіатрії. При цьому оцінюються наукова обґрунтованість, повнота дослідження, дотримання нормативних та методичних вимог при оформленні експертного висновку. Висновок фахівця, висвітлюючи дефекти висновку судово-психіатричної експертизи, допомагає суду критично оцінити експертний висновок та, за потреби, призначити повторну судово-психіатричну експертизу.

 3. Порівняльний аналіз декількох висновків судово-психіатричної експертизи.
  У справі можуть бути висновки експертизи із протилежними результатами. Наприклад, після первинної експертизи проведено повторну, яка спростовує висновки первинної. Однак не завжди повторна експертиза є більш обґрунтованою та об’єктивною, ніж первинна. За таких обставин у висновку фахівця вказується, який з висновків експертизи є більш обґрунтованим. Це допомагає суду оцінити наявні висновки по суті та віддати перевагу одному з них, уникнувши призначення ще однієї експертизи.

 4. Додаткове обґрунтування правильності експертного висновку.
  У деяких випадках висновок судово-психіатричної експертизи піддається сумніву та критиці через неістотні, формальні (а іноді й гадані) недоліки. У подібних випадках у висновку фахівця наводяться аргументи «у підтримку» існуючого експертного висновку, доводиться його обґрунтованість та відсутність підстав для призначення повторної експертизи.

 5. Аналіз протоколів обстеження на стан алкогольного або наркотичного сп’яніння.
  Йдеться про випадки необґрунтованої діагностики станів алкогольного або наркотичного сп’яніння у справах про адміністративні правопорушення та кримінальних справах (ДТП тощо).

 6. Рекомендації щодо примусових заходів медичного характеру (примусового лікування).
  Судово-психіатрична експертиза може рекомендувати застосування до особи певного виду примусових заходів медичного характеру (госпіталізація до психіатричного закладу з різними типами нагляду — суворим, посиленим або звичайним; амбулаторна психіатрична допомога). Рекомендований вид примусового лікування може виявитись надто суворим або навпаки, надто м’яким. На підставі висновку фахівця, без проведення ще однієї експертизи, суд може застосувати інший вид примусового лікування, або ж взагалі його не застосовувати.

  Участь в якості спеціаліста на досудовому слідстві або у суді
 • Роз’яснення письмового висновку фахівця.
 • Надання консультацій та роз’яснень зі спеціальних питань.
 • Участь в опитуванні свідків та сторін у судовому засіданні.
 • Надання письмового висновку спеціаліста за ухвалою суду.

  Категорії справ, у яких надаються консультації та висновки
 • Цивільні справи про визнання недійсними заповітів, довіреностей, договорів довічного утримання, дарування, купівлі-продажу та інших правочинів (ст. 225 ЦК України).
 • Цивільні справи про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною, призначення опіки або піклування.
 • Кримінальні справи, в яких порушуються питання про неосудність, обмежену осудність, примусові заходи медичного характеру чи примусове лікування тощо.
 • Справи про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння тощо).

Ціни на послуги

№ п/п Послуги Ціна (у гривнях)
1. Усна консультація 800–900
2. Складання проекту заяви, клопотання або скарги 5000–6500
3. Письмовий висновок фахівця 9500 — 14 500
4. Участь спеціаліста у судовому засіданні 5000–6500


  Щодо досвіду фахівця
 • Експертний стаж — 18 років, психіатричний стаж — 20 років.
 • Брав участь у проведенні експертиз у найбільш складних та резонансних справах з усіх регіонів України, у тому числі повторних посмертних експертиз.
 • Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «судово-психіатрична експертиза», перший кваліфікаційний клас судового експерта. Науковий ступінь кандидата медичних наук.
 • Внесений до державного Реєстру атестованих судових експертів.
 • Наукові дослідження у галузі судово-психіатричної експертизи. Понад 40 наукових публікацій.
 • Досвід керівництва міжобласним центром СПЕ. Участь у робочій групі МОЗ з питань судової психіатрії, у відомчих комісіях та службових розслідуваннях.

Контактні дані

Телефони:
+380 (44) 223–40–56
+380 (50) 163–56–54

Поштова адреса:
Каніщев Андрій Вячеславович
а/с 33, м. Київ-50, 04050, Україна

E-mail: editor@psychiatry.ua© «Новини української психіатрії», 2006–2018
Редакція сайту: editor@psychiatry.ua
ISSN 1990–5211